Een scheiding met een eigen bedrijf

Nederland telde op 1 januari 2022 meer dan 2 miljoen bedrijven. Het merendeel van deze bedrijven bestaat uit eenmanszaken. Naast eenmanszaken en vennootschappen onder firma komen we ook vaak rechtspersonen tegen, de bv. Vergeleken met 10 jaren geleden wikkelen we vandaag de dag meer scheidingen af waarbij sprake is van een onderneming. Het afwikkelen van een scheiding met onderneming is vakwerk en daar zijn wij in gespecialiseerd!

Een scheiding met een eigen bedrijf is niet alleen technisch complex, maar er spelen veel belangen mee. Vaak merken wij dat veel scheidende ondernemers maar ook de partners, behoefte hebben aan een scheidingsspecialist die begrijpt waar het over gaat.

Gratis kennismakingsgesprek
Werken

Hoe te beginnen

We starten altijd met het in kaart brengen van de huidige situatie. Is er sprake van een eenmanszaak, vof of een bv? Daarnaast wordt er gekeken naar de juridische kaders waarbinnen de onderneming valt. Is er sprake van een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden?

De laatste vraagstelling behoeft enige aandacht. Veel ondernemers hebben in het verleden huwelijkse voorwaarden opgesteld voordat ze gingen huwen. Vaak zien we dat de huwelijkse voorwaarden niet (volledig) uitgevoerd zijn gedurende het huwelijk. Ook komen we stellen tegen die niet exact weten wat hun bedoeling was van de huwelijkse voorwaarden en wat ze afgesproken hebben.

Het huwelijksgoederenregime, en dus ook de huwelijkse voorwaarden indien aanwezig, hebben een grote rol bij de uitwerking van de vermogensverdeling of vermogensverrekening.

Over ons

De onderneming

Daarnaast gaan we kijken naar de volgende deelvragen:

  • Wat is de onderneming waard?
  • Hoe moeten we de waarde interpreteren?
  • Inkomen uit de onderneming en alimentatie?
  • Als de onderneming wordt voortgezet, is er sprake van een uitkoop en hoe hoog is die dan?
  • Kan de eventuele uitkoop intern worden gefinancierd of moet de bank worden ingeschakeld?

De onderneming integreren in uw scheiding is maatwerk. Immers, de behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie naar toekomstige kasstromen. Dit heeft uiteraard direct gevolgen voor een te betalen bijdrage voor de kinderen en/of ex-partner.

Fiscaal en financieel

Uit bovenstaande blijkt al dat een scheidende ondernemer maatwerk nodig heeft. We mogen echter niet de belastingdienst en de financiële gevolgen vergeten. Denk hierbij aan de Rekening Courant waar vaak ruimhartig van onttrokken wordt. Daarnaast zijn veel ondernemers getroffen door de coronapandemie en is er voor diverse belastingen uitstel aangevraagd. Welke aanslagen komen nog en welke hebben betrekking op de huwelijkse periode? Heeft u pensioen opgebouwd binnen uw onderneming en wat is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden hieromtrent?  Zo zijn er nog meer vragen die bij u kunnen opkomen.

Voor al uw vragen als ondernemer, maar ook voor u als partner van een ondernemer, zijn wij er!

Wij kijken niet alleen naar de zakelijke kant van het verhaal maar houden ook rekening met de emoties die er zijn en misschien nog gaan komen. Ons uitgangspunt is dat er heldere en concrete afspraken worden gemaakt die fiscaal, financieel en juridisch op orde zijn. Alleen zo kunt u bouwen aan een toekomst na de scheiding!

Geldzaken

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek en wij vertellen u wat Eerlyk voor u kan betekenen.