Geldzaken goed geregeld

Onze jarenlange ervaring leert dat de financiën gedurende een scheiding vaak wordt onderschat.

“Dit regelen we zelf wel”. Wij horen dit vaak aan tafel en als we de financiële situatie gaan analyseren, dan blijkt dat de zaken toch vaak ingewikkelder zijn.

Veelal worden belangrijke zaken over het hoofd gezien omdat scheidende stellen weinig tot geen kennis bezitten over financiële, fiscale of juridische aspecten die op een scheiding inwerken. Op zich is dit ook niet zo erg omdat u al in een emotionele achtbaan zit. Wij erkennen uw emotionele situatie en begeleiden u op financieel terrein zodat u goede financiële afspraken kunt maken. Ons financieel advies biedt u een beter perspectief op uw leven na de scheiding en voorkomt dat u achteraf ontevreden bent over gemaakte afspraken.

Het is voor u heel belangrijk dat u een duidelijk beeld krijgt van uw financiële situatie nu en na de scheiding. Onderstaand bespreken we enkele belangrijke zaken waarmee u rekening dient te houden.

Gratis kennismakingsgesprek

Alimentatie

Vanuit juridisch oogpunt bent u verplicht om financieel voor elkaar en voor eventuele kinderen te zorgen.

We spreken dan van partner- en kinderalimentatie. Iedere alimentatieberekening is maatwerk en is afhankelijk van diverse factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte. Wij bespreken altijd samen met u welke invulling u gaat geven omtrent de alimentatie. Wij zien alimentatie als één van de bouwstenen die invloed heeft op andere keuzes die gemaakt moeten worden. Wij schrijven niet voor hoe hoog de alimentatie moet worden maar bespreken dit in de gehele financiële context naar redelijkheid en op basis van eigen inzicht en overleg.

Over ons

Eigen woning

Indien er een eigen woning in de scheiding betrokken wordt, dan heeft dit vele financiële en fiscale gevolgen. Uw woonwensen staan centraal en daarin zullen wij u informeren en adviseren.
Hoe moet de woning verdeeld worden in deze tijd? Kan ik wel voldoende hypotheek krijgen als ik de woning wil overnemen? Hoe gaan we de woning waarderen? Is er sprake van uitkoop? Heel veel en nog meer vragen waarmee wij u als financieel specialist uitstekend kunnen helpen.

Vermogen

Uw gemeenschappelijk vermogen dient verdeeld te worden. U kunt hierbij denken aan spaargeld, effecten, kapitaalverzekeringen etc. Het correct in beeld brengen van het vermogen is vaak al een uitdaging op zich! Belangrijke factor hierbij is de juridische status van het vermogen. Is er sprake van gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden? Hoe dienen we de huwelijkse voorwaarden te interpreteren? Een goed en gedegen advies hierin is belangrijk omdat u alleen daarmee optimale afspraken kunt maken die ook fiscaal gezien goed uitpakken!

Pensioenverdeling

Wellicht staat u nog niet stil bij uw pensioen. Toch dient uw pensioen besproken te worden aangezien er afspraken gemaakt moeten worden die uiteindelijk zeker invloed zullen hebben op uw financiën. Wij maken onderscheid tussen het opgebouwde ouderdomspensioen gedurende de huwelijkse periode en het nabestaandenpensioen. Pensioen is maatwerk en daarbij is iedere situatie verschillend. Wij rekenen graag voor u uit wat voor u de beste keuze is.

Schulden en scheiding

Vaak wordt er onterecht té gemakkelijk nagedacht over het verdelen van schulden. Wat zijn de mogelijkheden? Zijn er misschien fiscale consequenties? Wie is en blijft aansprakelijk? Hierin is het uitermate belangrijk om duidelijke en concrete afspraken te maken die goed worden beschreven in uw echtscheidingsconvenant nádat er afstemming heeft plaatsgevonden met de schuldeiser(s).

Tegemoetkomingen

Het hele systeem van tegemoetkomingen is voor veel mensen ingewikkeld. Denk hierbij aan kinderbijslag, het kindgebonden budget en kinderopvang toeslag. De belastingdienst hanteert verschillende regels voor deze toeslagen en het is ons vak om dit voor u inzichtelijk te maken.

Belastingen

De belastingdienst adviseert niet voor niets om uw afspraken te checken met betrekking tot fiscale gevolgen. Jaarlijks constateert de belastingdienst vele fouten in de belastingaangifte na de scheiding. Dit heeft vaak forse naheffingen en soms zelfs boetes tot gevolg en kan grote financiële problemen opleveren. De toeslagen en het bezit van een gezamenlijke woning vergroot het risico op fouten. Gedegen fiscaal advies tijdens uw scheiding betaalt zich terug!

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek en wij vertellen u wat Eerlyk voor u kan betekenen.