1.

Kennismakingsgesprek & Inventarisatie

Belangrijk vóórdat het eerste gesprek plaatsvindt is de zogenoemde scheidingsmelding.

Deze melding vindt plaats als een van de partners aan de andere partner aangeeft te willen gaan scheiden. Het is belangrijk dat deze melding ondubbelzinnig plaatsvindt. Houdt er rekening mee dat uw partner die de melding te horen krijgt, tijd nodig heeft om de boodschap tot zich te laten doordringen.

Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van ons een checklist. Het doel van deze checklist is het verzamelen van alle benodigde gegevens om de scheiding in gang te zetten. Denk hierbij o.a. aan: persoonsgegevens, inkomensgegevens, pensioen, de (eigen) woning en financiële verplichtingen.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is verplicht bij minderjarige kinderen. Bij ons ligt de focus op duurzaam gezamenlijk ouderschap!  Kenmerkend is het werken aan herstel van communicatie en vertrouwen op ouderniveau. Het ouderschapsplan bevat o.a. de woonsituatie van de kinderen, verdeling van vakanties, afspraken m.b.t. opvoeding en bezoekregelingen. Tevens wordt er een berekening gemaakt voor de kinderalimentatie.

2.

3.

Voortgangsgesprekken

Vanuit de door u aangeleverde bescheiden wordt voor u inzichtelijk gemaakt hoe uw situatie is vóór de scheiding. Wij nemen u mee in de onderwerpen die nodig zijn om te komen tot een convenant. Denk hierbij aan de verdeling en verrekening van vermogensbestanddelen, alimentatie, pensioen etc.

Pas wanneer er volledige overeenstemming is over alle afspraken kunnen we overgaan tot het opmaken van uw convenant. Meerdere gesprekken hierover is derhalve niet uitgesloten.

Indienen verzoekschrift van scheiding bij Rechtbank

Nadat u over alle afspraken volledige overeenstemming hebt bereikt zullen wij het verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. De rechter gaat er hierbij vanuit dat uw convenant in goed overleg tot stand is gekomen. De afhandeling bij de Rechtbank duurt gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken.

4.

5.

Evaluatiegesprek

U bent officieel gescheiden nadat de beschikking van de Rechtbank is ingeschreven in het register bij de gemeente. Zo’n 2 maanden na inschrijving bij de gemeente sluiten wij de eerste fase van de scheiding af met een afrondend gesprek. In dit gesprek kijken we samen met u vooruit naar de toekomst en plannen een aantal contactmomenten. Onze cliënten waarderen onze dienstverlening omdat die verder gaat dan de scheiding alleen. We kunnen u verder van dienst zijn met alle vragen op financieel of fiscaal gebied.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek en wij vertellen u wat Eerlyk voor u kan betekenen.