Scheiden met kinderen

Een scheiding is voor een kind vervelend; daar kunt u niets aan veranderen.

Wél kunt u er samen voor zorgen dat alles rondom de kinderen goed wordt geregeld. Ook al staat hun wereld op z’n kop, kinderen zijn flexibeler dan volwassenen vaak denken. Kinderen hebben vooral duidelijkheid nodig en u beiden als ouders.

Het ouderschap na de scheiding wordt anders en u zult als collega-ouder samen de zorg gaan dragen.

Wat moet u allemaal regelen?

Gratis kennismakingsgesprek

Omgangsregeling of co-ouderschap?

Of u nu kiest voor een omgangsregeling of co-ouderschap, als ouders heeft u het recht én de plicht om uw minderjarige kinderen op te voeden en te verzorgen. Elk minderjarig kind staat onder het ouderlijk gezag van een of meer volwassenen. In het ouderschapsplan maakt u afspraken over de omgangsregeling en meer. Een omgangsregeling kan inhouden dat de kinderen het hoofdverblijf bij de verzorgende ouder hebben en dat de kinderen volgens een afgesproken regeling de niet-verzorgende ouder bezoeken. Los van de omgangsregeling zelf heeft iedere ouder de plicht om de andere ouder op de hoogte te brengen rondom alle belangrijke zaken die de kinderen aangaat.

U bent volledig vrij om invulling te geven aan de omgangsregeling. Hierbij is het van belang dat er naar het kind wordt gekeken. Rust en regelmaat zijn uitermate belangrijk.

Vroeger was het voornamelijk de moeder die de kinderen verzorgde, de vader werkte meestal fulltime. Indien er gescheiden werd, gingen de kinderen bij de moeder wonen en zagen ze hun vader elke 2 weken gedurende het weekend en veelal voor de helft gedurende de schoolvakanties en feestdagen. Tegenwoordig wordt deze “klassieke” variant steeds meer los gelaten en krijgt de vader een steeds grotere rol in de opvoeding en verzorging van de kinderen. Dit noemen we de “flexibele” omgangsregeling. De tegenhanger van de “klassieke” variant is het moderne co-ouderschap.

Mediation

Co-ouderschap

Indien u kiest voor co-ouderschap dan moet dit ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Het is voor alle partijen van belang dat u dicht bij elkaar gaat wonen. Dit is praktisch gezien handig als u de kinderen heen en weer moet brengen. Zijn de kinderen ouder, dan kunnen ze zelf naar de andere ouder fietsen. Daarnaast zorgt co-ouderschap voor intensief overleg tussen de ouders. Is dit wel realiseerbaar? Verder is co-ouderschap praktisch moeilijk uitvoerbaar als u fulltime werkt.

Bij co-ouderschap worden de kosten van de kinderen bij gelijke helft verdeeld. Dit betekent niet dat er geen kinderalimentatie afgesproken hoeft te worden. Ook al zijn de kosten voor u beiden gelijk, als de één meer verdient dan de ander, dan wordt van diegene toch verwacht een hogere bijdrage te leveren.

Een mogelijke keuze is het inrichten van een zogenaamde kinderrekening. Dit is een aparte rekening waar iedere ouder naar rato een bedrag per maand op stort. Van deze rekening kunnen alle zaken betaald worden die met de kinderen te maken hebben. Ook zou de kinderbijslag op deze rekening gestort kunnen worden.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is niets anders dan het regelen van de financiën voor uw kind. U blijft ook na de scheiding verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen, zowel voor de dagelijkse zorg, maar ook financieel. U draagt hier beiden aan bij. Degene die meer zorg verleent dan de ander, maakt ook meer kosten en heeft daardoor misschien hiervoor een bijdrage nodig van de ander. Of dit zo is en hoeveel, hangt af van verschillende factoren.

Allereerst wordt er gekeken hoeveel u samen uitgaf aan de kinderen voor de scheiding. Dit wordt de behoefte, oftewel de kosten van de kinderen genoemd en wordt mede bepaald aan de hand van de Nibud tabellen. Vervolgens wordt gekeken hoe hoog beide inkomens zijn en hoe de verdeling van zorg zal zijn na de scheiding. Aan de hand van uw draagkracht wordt vervolgens bepaald hoe de kosten van de kinderen verdeeld worden.

Wij zorgen ervoor dat u inzicht krijgt in de kosten van de kinderen en hoe die kosten gedragen kunnen worden. Hierbij houden wij uiteraard ook rekening met diverse fiscale regelingen zoals het kind gebonden budget en kinderbijslag.

Alimentatie kinderen boven de 18

Heeft u kinderen tussen de 18 en 21 jaar, ook dan is er een mogelijkheid dat u alimentatie dient te betalen voor onderhoud en studie. De alimentatie wordt direct aan het kind betaald indien uw kind niet meer thuis woonachtig is. Of dit het geval is en hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van het inkomen van uw jongvolwassen kind en de behoefte.

Geldzaken

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek en wij vertellen u wat Eerlyk voor u kan betekenen.