Duidelijkheid over uw woning

Ik wil gaan scheiden maar ik heb nog geen nieuwe woning; help!!!!!

Bovenstaande noodkreet horen wij steeds vaker. In een onzekere tijd waarin de woningmarkt steeds krapper wordt met oplopende vraagprijzen en een tekort aan huurwoningen is het niet gek dat u zich zorgen maakt over uw nieuwe woonplek.

Vaak horen wij van cliënten dat ze het scheidingsproces niet in gang durven te zetten omdat het gebrek aan perspectief op een nieuw woning ontbreekt.  Op persoonlijk vlak gaat niet goed tussen de partners; het is immers niet voor niets dat ze willen scheiden. En toch vindt iedereen een nieuwe woning; dit is een feit! De een iets sneller dan de ander, maar uiteindelijk lukt het wel.

Om de onzekere (woon)situatie te overbruggen is het belangrijk dat u inzicht krijgt in de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

Gratis kennismakingsgesprek
scheiden woning

Koopwoning

Heeft u een koopwoning? Dan dienen veel zaken geregeld te worden. Blijft één van u wonen? Kan de hypotheek worden omgezet? Hoe kan ik mijn partner uitkopen? Kortom, een scheiding met een koopwoning zorgt voor veel vragen. Onderstaand zetten wij enkele belangrijke aandachtspunten op een rij.
Over ons

Eigendom en hypotheek

Bij de verdeling van uw vermogen heeft u te maken met de waarde van de woning en de uitstaande hypothecaire lening. Hoe gaat u die verdelen?

Feitelijk heeft u 3 mogelijkheden:

  • de woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst wordt gebruikt om de lening af te lossen;
  • één van u neemt de woning én de lening over. Eventueel dient de ander uitgekocht te worden;
  • de eigendom van de woning wordt tijdelijk niet verdeeld. U blijft beide eigenaar van de woning en ook hoofdelijk aansprakelijk jegens de geldverstrekker.

Daarnaast is er nog de optie van economisch toedelen. Hierbij wordt de volledige eigendom aan één van u toebedeeld, terwijl de juridische eigendom niet wijzigt. Ook ten aanzien van de hypotheek wijzigt er niets. Deze optie is interessant om de ander alvast uit te kopen zonder dat de hypotheek omgezet dient te worden. Over deze optie kunnen wij u uitvoerig adviseren en gaan we samen met u alle mogelijkheden onderzoeken zodat u een weloverwogen en verantwoorde afweging maakt!

Geldzaken

Alimentatie en hypotheek

Als u partneralimentatie gaat betalen aan uw aanstaande ex-partner, dan heeft dit gevolgen voor de maximale hypotheek die u kunt krijgen. De geldverstrekker ziet dit namelijk als een financiële verplichting en daardoor kunt u minder lenen.

Mocht u partneralimentatie gaan ontvangen, dan kunt u onder voorwaarden wellicht een hogere hypothecaire lening afsluiten. Dit is echter geen regel maar blijft een uitzondering omdat de alimentatie die u ontvangt een onzekere factor blijft. Immers, als de betaler van partneralimentatie zijn of haar werk verliest of vroegtijdig komt te overlijden, alsdan kan de ontvangen partneralimentatie volledig wegvallen.

Kinderalimentatie wordt niet meegenomen in een hypothecaire lening. Deze financiële regeling is voor de kinderen en wort niet als inkomen gezien!

Geldzaken

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek en wij vertellen u wat Eerlyk voor u kan betekenen.